Select Journals
Year
 
 


IMPACT : International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT : IJRHAL)

ISSN(Print): 2347-4564 ; ISSN(Online): 2321-8878

Impact Factor(JCC): 6.5423; NAAS Rating : 3.10 ; IBI Factor : -- ;

Sl No
Issue Date
Vol - Issue
Title of Paper
Abstract
Author
Page No
2224
30-06-2022
10-6

Kalyan Das

51–54
2226
30-06-2022
10-6

Bhaskar Papagari & Manivannan S

61–64
2228
31-07-2022
10-7

Nahid Anjum, Dr. Sudha Garg & Dr. Rajesh Kumar Garg

7–14
2230
31-07-2022
10-7

Wenting Lv & Ruei-Yuan Wang

21–34
2231
31-07-2022
10-7

Thasneem A

35–40
2232
31-07-2022
10-7

Thasneem A

41–46
2234
31-08-2022
10-8

Dr. Akthar Parveen

1–8
2237
31-08-2022
10-8

Jie-WenWu & Ruei-Yuan Wang

41–52
2240
31-08-2022
10-8

Weiwen Fan, Wenyi Chen, Kaina Chen, Jiarui Huang, Qiaoyun Chen, Weifan Lin, Xinyi Tao, Ruichun Huang & Ruei-Yuan Wang

69–82

Quick Menus

Impact Factor(JCC)

  • 6.5423
  • 2347-4564
  • 2321-8878