Select Journals
Year
 
 


IMPACT : International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT : IJRHAL)

ISSN(Print): 2347-4564 ; ISSN(Online): 2321-8878

Impact Factor(JCC): 6.5423; NAAS Rating : 3.10 ; IBI Factor : -- ;

Sl No
Issue Date
Vol - Issue
Title of Paper
Abstract
Author
Page No
2222
31-08-2022
10-8

Dr. Akthar Parveen

1–8
2225
31-08-2022
10-8

Jie-WenWu & Ruei-Yuan Wang

41–52
2228
31-08-2022
10-8

Weiwen Fan, Wenyi Chen, Kaina Chen, Jiarui Huang, Qiaoyun Chen, Weifan Lin, Xinyi Tao, Ruichun Huang & Ruei-Yuan Wang

69–82
2233
30-09-2022
10-9

Dr. Farah Abdul-Jabbar Al Manaseer & Aysar Basheer Hasan Radhi

23-34
2234
30-09-2022
10-9

Dr. Umesh Gupta & Hemalta Sahu

35-42
2236
12-10-2022
10-10

Monika Shekhar Gupta

7-16
2240
30-11-2022
10-11

L. Chudamani

13-16

Quick Menus

Impact Factor(JCC)

  • 6.5423
  • 2347-4564
  • 2321-8878